OSNOVE ELEMENATA STROJEVA

1. Osnovni pojmovi

Nazad Napred

1.10. Tlak

Pokazivač tlaka u cijevi
Pokazivač tlaka ulja
Pokazivač tlaka zraka u kočnom sustavu
Mjerenje tlaka pomoću tekćine
Mjerenje tlaka pomoću tekućine
Hidraulična dizalica
Primjena hidraulike kod bagera

Regulator tlaka za plin