OSNOVE ELEMENATA STROJEVA

1. Osnovni pojmovi

Nazad Napred

1.6. Zakretni moment

Tlačenje tekućine pomoću različitih dužina poluge