OSNOVE ELEMENATA STROJEVA

2. Normizacija mjera

Nazad Napred

2.3. Širina tolerantnih polja