OSNOVE ELEMENATA STROJEVA

7. Finomehanički elementi

Nazad Napred

7.2. Polužni prigoni