ERASMUS+

Općenito o projektima

  Napred

Ciljevi projekata su lakša razmjena učenika a da bi se to omogučilo napravljeni su programi, konkretne vježbe, kriteriji ocjenjivanja i slično.

 

Projekt STEVTA - partneri su:
 

- Estonija (nositelj projekta),
- Finska,
- Francuska,
- Hrvatska i
- Njemačka.

Slikovni rezultat za stevta logo
Projekt EQVET - partneri su:
 

- Danska,
- Estonija (nositelj projekta),
- Hrvatska,
- Litva,
- Nizozemska i
- Španjolska.

Slikovni rezultat za stevta logo