Ispitivanje tehničkih materijala

3. Ispitivanje mehaničkih svojstava

Nazad Napred
3.6. Ispitivanje na smik (Shear Test)