Ispitivanje tehničkih materijala

3. Ispitivanje mehaničkih svojstava

Nazad Napred
3.9. Ispitivanje dinamičke čvrstoće (Fartigue Test, Rotatin Bending Testing)