Ispitivanje tehničkih materijala

4. Ispitivanja radi utvrđivanja greški u materijalu

Nazad Napred

4.2. Ispitivanje zračenjem

   

Rendgenografija (X-Ray Inspection)

Gamagrafija (Radiography Testing)