Ispitivanje tehničkih materijala

4. Ispitivanja radi utvrđivanja greški u materijalu

Nazad Napred

PITANJA ZA PONAVLjANJE

1. Nabroji metode ispitivanja radi utvrđivanja greški u materijalu.

2. Što su to penetrantske tekućine?

3. Objasni postupak ispitivanja površine metala penetrantskim tekućinama (sa korištenjem UV lampe i bez nje).

4. Koja je uloga razvijača kod ispitivanja penetrantskim tekućinama?

5. Koje dvije metode ispitivanja metala radi otkrivanja greški zračenjem, tj. prozračivanjem se koriste?

6. Objasni postupak ispitivanja metala rentgenografijom.

7. Objasni postupak ispitivanja metala gamagrafijom.

8. Zbog čega se neposredno ispod filma stavlja olovna ploča kod snimanja zračenjem?

9. Što je vrijeme poluraspada izotopa kod gamagrafije?

10. Kako se provodi ispitivanje materijala ultrazvukom?

11. Skiciraj i objasni kako izgledaju ultrazvučni signali kada u materijalu postoji, tj. ne postoji greška.

12. Zbog čega se površina predmeta premazuje nekim gelom prije snimanja?

13. Zbog čega je značajno ispitivanje termografijom (što se može vidjeti tijekom sn imanja)?

14. Koje se dvije metode koriste kod magnetskog ispitivanja metala?

15. Što su magneti?

Objasni postupak Fero-flux ispitivanja čelika.

Objasni postupak ispitivanja čelika MFL metodom.

Objasni postupak ispitivanja metala vrtložnim strujama.

Objasni kako se provodi ispitivanje čelične konstrukcije akustičnom emisijom.