Ispitivanje tehničkih materijala

5. Tehnološka ispitivanja

Nazad  

PITANJA ZA PONAVLjANJE

1. Kako se provodi i koji je cilj ispitivanja livljivosti?

2. Objasni postupak ispitivanja lima izvlačenjem.

3. Zbog čega se provodi ispitivanje izmjeničnim previjanjem?

4. Koji su pokazatelji da neki metal (cijev) nije pogodan za proširivanje?

5. Kako će djelovati korozija s obzirom na smještaj čelične konstrukcije ?