Podjela strojeva

1.5. Hidromotori

Nazad Napred
Dizalica
Dizalica
Dizalica

Crpke

Ručna crpka
 
Zupčasta crpka
Crpka za vodu sa više stupnjeva tlaka
Centrifugalna crpka
Membranska crpka
   

Izvršni elementi

Hidraulični akumulatori