K O N T A K T

Poštovani,
nadam se da će Vam popratni materijali (fotografije i video materijali) upotpuniti i olakšati rad i učenje tijekom naukovanja. Količinu multimedijalnog materijala nije bilo moguće iz razumljivih razloga uvrstiti u udžbenike, te sam se odlučio to postaviti na web stranicu. Na ovaj su vam način sve izmjene i dopune web stranice uvijek dostupne.

Neki sadržaji nedostaju jer ih nemam ali ako ih Vi imate rado ću ih uvrstiti da bi prikazi u strojarskim zanimanjima bio bolji.

Hvala!

 

Kontakt podaci:

Antun Babić, dipl. ing. strojarstva

antun.babic64@gmail.com

 
Napomena:
- klikom na fotografiju prikazat će se fotografija u boljoj rezoluciji
- klikom na tipku "BackSpaces" ili "Alt+stelica lijevo" vraćamo se na prethodni prikaz.