OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA

1. Uvod

Nazad  

PITANJA ZA PONAVLjANJE

1. Kakva je to amorfna, a kakva kristalna građa materijala?

2. Koja su agregatna stanja i koja su im obilježja?

3. Što su to tehnički materijali i na koje se dvije skupine dijele?

4. Kako se dijele metali?

5. Navedi par lakih i par teških metala.

6. Što je to čvrstoća?

7. Što je kohezija?

8. Što je elastičnost?

9. Što je livljivost?

10. Koja su to tehnološka?

11. Navedi koja su to mehanička svojstva