OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA

2. Svojstva metala

Nazad  

PITANJA ZA PONAVLjANJE

1. Što je atom, a što molekula?

2. Što su elektroni, protoni i neutroni?

3. Skiciraj i objasni kako nastaju kristalna zrna.

4. Što je kristalografija i zašto je važna?

5. Skiciraj tri osnovene kristalne rešetke koje su najčešće, napiši kako se zovu i označi elemente na skici.

6. Skiciraj i objasni plastičnu deformaciju kristalne rešetke.

7. Nabroji koje su nepravilnosti kristalne rešetke i skiciraj ih.

8. Što je to alotropska modifikacija?

9. Što je to Curierova točka i koliko iznosi?

10. Što je elektronska ljuska u atomu?

11. Skiciraj i objasni elastičnu deformaciju kristalne rešetke.