OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA

3. Proizvodnja sirovog željeza

Nazad Napred

3.4. Prerada sirovog željeza u čelik