OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA

3. Proizvodnja sirovog željeza

Nazad

PITANJA ZA PONAVLjANJE

1. Što je željezna ruda i koje su?

2. Što se ubacuje u visoku peć i koji je proizvod visoke peći?

3. Što je mehanička priprema željezne rude?

4. Što je sinteriranje i zašto se radi na željeznoj rudači?

5. Kakvo može biti sirovo željezo i što odlučuje koje će biti?

6. Skiciraj visoku peć i označi njezine elemente.

7. Skiciraj i objasni kako radi elektrolučna peć.

8. Zašto se koks ubacuje u visoku peć?

9. Kakav je sastav plina visoke peći i što se radi s njim?

10. Što je kemijska priprema željezne rude?

11. Koji je element bitan da bi se od sirovog željeza krenulo u preradu čelika?

12. Zašto se predgrijava zrak koji se upuhuje u visoku peć?