OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA

4. Željezo i legure na bazi željeza

Nazad Napred

4.4. Utjecaj legirnih elemenata na svojstva čelika

Nehrđajući čelici
Visoka žilavost i čvrstoća
Armatura u betnskim stupovima