OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA

4. Željezo i legure na bazi željeza

Nazad  

PITANJA ZA PONAVLjANJE

1. Koji element prevladava kod bijelog, a koji kod sivog sirovog željeza?

2. Kako smo podijelili čelike?

3. Za što se koriste alatni čelici i kakvi mogu biti?

4. Kako se označavaju čelici (prema kojim normama)?

5. Nabroji koji su željezni lijevovi, njihove oznake i bitne karakteristike.

6. Koji će element odlučiti da sirovo željezo bude polazna sirovina za preradu lijevova na bazi željeza?

7. Koliko čelik može najviše imati ugljika u svojem sastavu?

8. Koja su bitna svojstva sivog lijeva?