OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA

5. Obojeni metali i njihove legure

  Napred

5.1. Označavanje legure obojenih metala