OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA

5. Obojeni metali i njihove legure

Nazad Napred

5.14. Titan, Ti