OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA

5. Obojeni metali i njihove legure

Nazad Napred

5.16. Volfram, W

Žarna nit