OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA

6. Sinterirani materijali (keramika)

Nazad  

PITANJA ZA PONAVLjANJE

1. Što su sinterirani materijali i gdje se primjenjuju?

2. Iz kojih se faza sastoji dobivanje sinteriranih materijala?

3. Koji su najpoznatiji sinterirani materijali?