OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA

7. Nemetali

Nazad Napred

7.12. Ugljik, C

Čađa

Čađ
Čađ

Grafit

http://geologie.vsb.cz
http://geologie.vsb.cz
Četkice elektromotora
Štap za pecanje

Dijamant

http://geologie.vsb.cz
Dijamantni alati