OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA

7. Nemetali

Nazad Napred

7.9. Polimerni materijali

Proizvodnja

Pleksiglas

PP

PE-LD

PE-HD

       

HDPE

PET

PE

PVC

Guma

Sirova guma
     

Ultraplast

Polistirol

PMMA (Pleksiglas)

PA

CH

Poliesteri

Polikarbonat

Poliuretanske