TEHNOLOGIJA OBRADBE I MONTAŽE

11. Trosenje i zaštita materijala

Nazad Napred

11.3. Priprema metalne površine za antikorozivnu zaštitu