TEHNOLOGIJA OBRADBE I MONTAŽE

12. Zaštita na radu

Nazad Napred

12.3. Pozar

U slučaju Pozara
Aparat za gašenje Pozara prahom
Aparat za gašenje Pozara ugljičnim dioksiodom
Aparat za gašenje Pozara sa prahom
Upute za rukovanje
Aparat za gašenje Pozara prahom