TEHNOLOGIJA OBRADBE I MONTAŽE

12. Zaštita na radu

Nazad Napred

12.8. Izvori opasnosti pri radu s električnom strujom

Oštećen rukohvat za elek. zavarivanje
Ispravan rukohvat za elek. zavarivanje
Oštećen rukohvat za elek. zavarivanje
Oštečen produžni kabel
Neispravan utikač
Oštećen kabel
Neispran izlaz kabela iz elek. uređaja
Oštećen izlaz kabela iz elek. uređaja
Oštećen izlaz kabela iz elek. uređaja
Neispravna utičnica
Razvodna kutija nije zatvorena
Nije postavljena zaštita kod neonske rasvjete
Oštećena upravljačka kutija
Ispravna elekt. razvodna kutija sa osiguračima
Isticanje tipkala za isključivanje stroja iz pogona