TEHNOLOGIJA OBRADBE I MONTAŽE

5. Lijevanje

Nazad Napred

5.10. Ispitivanje čvrstoće pješćanog kalupa

Prosijavanje pijeska (utvrđivanje sastava) - odvajanje gline iz pijeska
Nabijanje pijeska u kalupu pri izradi ispitne eprovete
Vaganje
Ispitivanje propusnosti - poroznosti
Tlačna proba
Određivanje temperature sinteriranja pijeska