TEHNOLOGIJA OBRADBE I MONTAŽE

6. Obradba odvajanjem čestica

Nazad  

6.11. Obradbe elektroerozijom

Alat od grafita

Obrađeni izradak (alat za kovanje)

Alat od mesinga