TEHNOLOGIJA OBRADBE I MONTAŽE

6. Obradba odvajanjem čestica

Nazad Napred

6.2. Obradbe tokarenjem

Tokarilice