TEHNOLOGIJA OBRADBE I MONTAŽE

6. Obradba odvajanjem čestica

Nazad Napred

6.4. Obradbe blanjanjem i dubljenjem

Obradba dubljenjem