OSNOVE ELEMENATA STROJEVA

3. Spojevi - zavarivanje

Nazad Napred

3.22. Postupci zavarivanja

Ručno elektrolučno zavar. (REL)

Elektrolučno zavarivanje pod prahom, EPP

EPP zavarivanje cijevi
Djelomično rastaljeni prah nakon zavarivanja koji se više ne može koristiti

"MAG" i "MIG" zavarivanje

"TIG" zavarivanje

Ultrazvučno zavarivanje

Solarni kolektori

Zavarivanje plazmom

Zavarivanje uz pomoć robota

Najveći dio postupaka zavarivanja danas se može obaviti uz pomoć robota. Robot je pri zavarivanju brži, točniji, ne traži veću plaču i ne smeta mu svjetlosno i toplinsko zračenje i može raditi praktično bez pauze.