OSNOVE ELEMENATA STROJEVA

3. Spojevi - zavarivanje

Nazad Napred

3.23. Zavarivanje cijevnih vodova

Izrada V-žlijeba
Izrada V-žlijeba
Pripremljen žlijeb za prvi korjenski zavar
Priprema žlijeba na dijelu cijevi koji se zavaruje na kolektor
TIG - glava za zavarivanje cijevi iznutra
TIG zavarivanje cijevi iznutra
TIG-om zavaren prvi zavar iznutra
TIG-om zavaren prvi zavar iznutra
Izgleda zavarenog mjesta koje je zavareno iznutra
EPP zavarivanje cijevi
EPP zavarivanje cijevi
EPP zavarivanje cijevi
EPP zavarivanje cijevi
EPP zavarivanje cijevi
EPP zavarivanje cijevi
EPP zavarivanje cijevi
TIG zavarivanje cijevi s dodavanjem dodatnog materijala
TIG zavarivanje cijevi s dodavanjem dodatnog materijala
TIG zavarivanje cijevi s dodavanjem dodatnog materijala
TIG zavarivanje cijevi s dodavanjem dodatnog materijala
EPP zavarivanje cijevi u membranu za kotao (izmjenjivač topline)
EPP zavarivanje cijevi u membranu za kotao (izmjenjivač topline)
EPP zavarivanje cijevi u membranu za kotao (izmjenjivač topline)
Zavarene cijevi u membranu
Razni oblici izmjenjivača topline
Razni oblici izmjenjivača topline
Razni oblici izmjenjivača topline
Razni oblici izmjenjivača topline
Izmjenjivač topline
Izmjenjivač topline
Izmjenjivač topline