OSNOVE ELEMENATA STROJEVA

4. Prijenos kružnog gibanja

Nazad Napred

4.4. Tarni prijenos kružnog gibanja