OSNOVE ELEMENATA STROJEVA

4. Prijenos kružnog gibanja

Nazad Napred

4.5. Lančani prijenos kružnog gibanja