OSNOVE ELEMENATA STROJEVA

7. Finomehanički elementi

  Napred

7.1. Vijčani prigoni