Ispitivanje tehničkih materijala

1. Uvod

Nazad Napred

PITANJA ZA PONAVLjANJE

1. Kako ispitivanja tehničkih materijala utjeću na kvalitetu proizvoda?

2. U kojim sve fazama proizvoda mogu nastati greške na i u proizvodu?

3. Što obuhvaćaju ispitivanja kemijskog sastava materijala?

4. Što obuhvaćaju ispitivanja mehaničkih svojstava materijala?

5. Što obuhvaćaju tehnološka ispitivanja materijala?

6. Koja se ispitivanja provode radi utvrđivanja greški u materijalu?

7. Kako utjeće trajanje opterećenja i temperatura tijekom ispitivanja materijala?

8. Skiciraj i objasni kako se i s kojega mjesta uzima uzorak za ispitivanje.