Ispitivanje tehničkih materijala

3. Ispitivanje mehaničkih svojstava

Nazad Napred
3.1. Ispitivanje rastezne čvrstoće (Tensile Test)    

Ispitivanje vlačne čvrstoće aluminija

Pokidana aluminijska epruveta
Kidalica za ispitivanje epruveta od aluminija i sličnih metala

Ispitivanje vlačne čvrstoće polimera