Ispitivanje tehničkih materijala

3. Ispitivanje mehaničkih svojstava

Nazad Napred
3.2. Ispitivanje tlačne čvrstoće (Hydraulic Press test)