Ispitivanje tehničkih materijala

3. Ispitivanje mehaničkih svojstava

Nazad Napred
3.3. Ispitivanje savojne čvrstoće (Bend tests)