Ispitivanje tehničkih materijala

3. Ispitivanje mehaničkih svojstava

Nazad Napred

PITANJA ZA PONAVLjANJE

1. Koja ispitivanja obuhvačaju mehanička ispitivanja materijala?

2. Što je to ispitna epruveta i kakve prema obliku mogu biti?

3. Objasni postupak ispitivanja rastezne (vlačne) čvrstoće.

4. Što je kidalica?

5. Što je čvrstoća materijala?

6. Skiciraj dijagram rastezne (vlačne) čvrstoće i objasni.

7. Što je to plastična, a što elastična deformacija materijala?

8. Objasni postupak ispitivanja savojne čvrtoće materijala. Skiciraj.

9. Objasni postupak ispitivanja trajne čvrstoće materijala, tj. puzavosti.

10. Skiciraj dijagram i objasni krivulju puzavosti.

11. Skiciraj i objasni postupak ispitivanja na uvijanje.

12. Skiciraj i objasni ispitivanje na smik (jednorezno ili dvorezno).

13. Skiciraj i objasni ispitivanje udarne radnje loma.

14. Nacrtaj i objasni dijagram udarne radnje loma ovisno o temperaturi.

15. Koja je razlika u oznakama ispitivanja između "54 KV" i "54 KU"?

16. Koje vrste opterećenja mogu djelovati na neki proizvod?

17. Što je to umaralica (pulsator)?

18. Što je tvrdoća i koje metode za ispitivanje tvrdoće se primjenjuju?

19. Objasni postupak ispitivanja tvrdoće po Brinellu, skiciraj.

20. Objasni postupak ispitivanja tvrdoće po Vickersu, skiciraj.

21. Objasni postupak ispitivanja tvrdoće po Rockwellu, skiciraj.

22. Kako se označavaju pojedini rezultati ispitivanja tvrdoće?

23. Koji se sve utiskivači koriste kod ispitivanja tvrdoće?