OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA

2. Svojstva metala

  Napred

2.1. Građa i spajanje atoma