OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA

2. Svojstva metala

Nazad Napred

2.2. Kristalna zrna