OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA

2. Svojstva metala

Nazad Napred

2.9. Utjecaj brzine hlađenja čelika