OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA

3. Proizvodnja sirovog željeza

  Napred

3.1. Željezna ruda

Rudnik

Nekada su rudnici bili poput tunela u zemlji što je predstavljalo veliku opasnost za rudare zbog mnogih opasnosti koje su se u njima krile (opasni i zapaljivi plinovi, voda, urušavanje hodnika i slično). Danas je najveći dio rudnika otvorenog tipa čime se mnogo umanjuju opasnosti za rudare i opremu i iskoristivost rudnika je bolja.

U rudniku se nalaze mnoge rude ali samo neke sadrže željezo. Rude koje sadrže željezo su magnetit, hematit, limonit, siderit i pirit.

Magnetit

Hematit

Limonit

Siderit

Pirit

Ostale rude

Mnoge rude u rudniku se pojavljuju uz rude koje sadrže željezo. U pravilu sve pronađene rude imaju svoju vrijednost i mogu se iskoristiti što naravno ovisi o isplativosti. Neke od ruda su vrlo rijetke, neke radioaktivne, a neke vrlo vrijedne (rude zlata, platine).

Kobalt

Molybdenit

Nikelin

Korund

Vanadinit

Wolfarz

Wolframit

Zinkit

Zlato

Platina

Uraninit

(izvor fotografija ruda: http://geologie.vsb.cz)