OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA

3. Proizvodnja sirovog željeza

Nazad Napred

3.2. Priprema željezne rude