OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA

3. Proizvodnja sirovog željeza

Nazad Napred

3.3. Proizvodi visoke peći

Sirovo željezo (http://geologie.vsb.cz)

Gredice sirovog željeza