OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA

3. Proizvodnja sirovog željeza

Nazad Napred

3.5. Prerada sirovog željeza u ljevove na bazi željeza