OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA

5. Obojeni metali i njihove legure

Nazad Napred

5.12. Olovo, Pb

Olovne figurice