OSNOVE TEHNIČKIH MATERIJALA

5. Obojeni metali i njihove legure

Nazad Napred

5.13. Silicij, Si